1403/01/25
محمد خلیلی

محمد خلیلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2591-8366
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57201652993
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625330

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی عددی حرکت ذرات غیرکروی به کمک روش شبکه بولتزمن و روش مرز شناور
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
دینامیک سیالات، ذرات غیرکروی، روش مرز شناور، روش شبکه بولتزمن، شبیه سازی عددی، معادلات حرکت
سال 1399
پژوهشگران امیر عشقی نژاد ، محمد خلیلی

چکیده

این مقاله به بررسی عددی حرکت انتقالی و چرخشی ذرات غیرکروی در جریان های آرام سه بعدی می پردازد. ذرات مدل شده از نوع پرولِیت (دوک وار) بوده و در داخل یک سیال با رژیم آرام حرکت چرخشی و یا انتقالی دارند. برای شبیه-سازی جریان سیال از روش شبکه بولتزمن و برای در نظر گرفتن بر هم کنش ذرات و سیال از روش مرز شناور استفاده شده است. در ابتدا شبیه سازی چرخش یک ذره در جریان کوئت با عدد رینولدز کم انجام شده و توافق بسیار خوبی با حل تحلیلی مشاهده گردید. سپس مساله ی سقوط ذرات در داخل یک محفظه بسته مورد بررسی قرار گرفت. در این حالت، ذره با توجه به نسبت قطر آن به اندازه ی دامنه شبیه سازی رژیم های مختلفی از سقوط را تجربه کرده و شبیه سازی سقوطِ چهار ذره ی غیرکروی دوک وار به خوبی این مساله را نشان می دهد. درنهایت می توان به قابلیت ترکیب روش شبکه بولتزمن و روش مرز شناور در حل مسائل ذرات پی برد.