1403/04/27
محمدتقی کبیری

محمدتقی کبیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9498-7712
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4729175
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
حسابداری ناب و نقش آن در توسعه اقتصادی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
حسابداری ناب، تفکر ناب، تولید ناب
سال 1400
پژوهشگران محمدتقی کبیری

چکیده

عرصه کنونی کسب و کار، تصویری جدید از سازمان ارائه می‌کند با این نگرش جدید، سازمان مجموعه‌ای از فرایند‌هایی است که هدف آن‌ها ایجاد ارزش برای مشتری است و مستلزم ایجاد ارزش برای مشتری، آفرینش ارزش در خود سازمان است. پژوهش حاضر مبتنی بر روش شناخت تاریخی است که با استناد به مقالات، کتب و پی نوشت‌ها و سخنرانی‌ها، به بررسی نقش حسابداری ناب بر توسعه اقتصادی، می‌پردازد . مفهوم بنیادین تفکر ناب، در ریشه‌کن کردن اتلاف و آفرینش ارزش در سازمان نهفته است. تفکر ناب نگرشی است برای آفرینش بهره‌وری و ارزش آفرینی مستمر و حداقل کردن هزینه‌ها و اتلاف‌ها. حسابداری سنتی و روش‌های مدیریت برای پشتیبانی از تولید سنتی طراحی شده بودند و بر تفکر تولید انبوه بودند. تولید ناب قوانین تولید انبوه را نقض می‌کند و بنابراین حسابداری سنتی و روش‌های مدیریت مبتنی بر آن ضد تغییرات ناب شرکت در حال ایجاد آن است، می‌باشند. بنابراین از جمله روش‌های لازمه خلق ارزش در سازمان‌های ناب، به کارگیری حسابداری ناب است. تولید ناب ، توسعه اقتصادی را در پی دارد و از آن به عنوان یک متغیر وابسته و موثر در رشد و توسعه اقتصادی یاد می‌شود . لذا در مقاله حاضر به بررسی مسائل و شناخت در مورد حسابداری ناب و نقش آن در فرآیند تولید ناب و توسعه اقتصادی در سازمان‌ها می‌پردازیم.