1403/04/27
محمدتقی کبیری

محمدتقی کبیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9498-7712
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4729175
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر تعدیل کنندگی گزارش حسابرسی بر ارتباط افشای ضعف کنترل‌های داخلی و عدم تقارن اطلاعاتی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
گزارش حسابرسی افشای ضعف کنترل داخلی عدم تقارن اطلاعاتی
سال 1397
مجله پژوهش های تجربی حسابداری
شناسه DOI
پژوهشگران محمدتقی کبیری

چکیده

مطابق با تئوری نمایندگی، به­دلیل تضاد منافع بین مدیران شرکت و ذینفعان، گزارش حسابرسی بر درجه اعتباردهی صورت­ها و گزارش­های مالی اثر گذاشته و می­تواند باعث افزایش یا کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه شود. گزارش نکات ضعف کنترل‌های داخلی از جمله گزارش­هایی است که گزارش حسابرسی می­تواند بر قابلیت اعتماد نسبت به آنها تأثیر گذاشته و باعث تعدیل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار شود. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر افشای گزارش نقاط ضعف کنترل داخلی بر عدم تقارن اطلاعاتی وهمچنین بررسی نقش تعدیل­کنندگی گزارش حسابرسی بر ارتباط بین افشای ضعف کنترل‌های داخلی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می­باشد. به همین منظور اطلاعات چهار سال (1391 تا 1394) شرکت‌ها در مورد ضعف کنترل‌های داخلی به روش تحلیلی ترکیبی داده­ها مورد بررسی قرار گرفته است. یافته­های پژوهش حاکی از این است که بین گزارش افشای ضعف کنترل داخلی و عدم تقارن اطلاعاتی درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنا داری وجود دارد و همچنین گزارش حسابرسی نقش تعدیل­کننده­ای بر ارتباط بین افشا ضعف کنترل‌های داخلی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها دارد. این یافته­ها می­تواند تاکید مجددی بر تبیین و اهمیت حسابرسی در اعتباردهی به گزارش­ها و صورت­های مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی باشد.