1403/04/27
محمدتقی کبیری

محمدتقی کبیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9498-7712
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4729175
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر قیمت سهم و پاداش مدیرعامل در اصلاح نقاط ضعف کنترل داخلی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
حساسیت به قیمت سهم؛ پاداش مدیرعامل؛ اصلاح ضعف کنترل داخلی.
سال 1400
پژوهشگران محمدتقی کبیری

چکیده

وجود ضعف کنترل داخلی موجب عدم کارایی واحد اقتصادی و افزایش ریسک از دست‌دادن دارایی‌های شرکت می‌شود. از این‌رو انتظار بر این است که مدیرعامل به دنبال اصلاح ضعف کنترل داخلی و افزایش کارایی و اعتبار شرکت باشد. لذا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر قیمت سهام شرکت و پاداش مدیر عامل در شرکت‌های بورسی دارای ضعف کنترل داخلی بر اصلاح این ضعف‌ها پرداخته است. در این راستا، داده‌های 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391 تا 1398 استخراج و با استفاده از الگوی رگرسیونی و مدل لاجیت فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از تاثیر معنادار حساسیت به قیمت سهام شرکت و پاداش مدیرعامل بر اصلاح نقاظ ضعف کنترل داخلی است.