1403/02/04

محمد باقری نوری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3306-2120
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57189896787
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی روشهای دستیابی به شکاف نواری مطلوب در ساختارهای کریستال فونونیک دو بعدی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
کریستال فونونیک، شکاف نواری، ساختار نواری، ساختار دو بعدی
سال 1402
مجله مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند
شناسه DOI
پژوهشگران محمد باقری نوری

چکیده

کریستال‌های فونونیک مواد پیشرفته ای هستند که از تکرار یک یا چند ماده(آخال) در یک ماده زمینه تشکیل می‌شوند. خصوصیت متمایز کننده این مواد، وجود شکاف نواری است. شکاف نواری کامل یک محدوده فرکانسی است که کریستال فونونیک از انتشار امواج الاستیک یا آکوستیک که فرکانس آن‌ها در آن محدوده قرار می‌گیرد در همه جهات جلوگیری می‌کند. به دلیل خصوصیت شکاف نواری، کریستال‌های فونونیک برای مدیریت انتشار امواج الاستیک مناسب هستند. در این پژوهش ساختار‌های کریستال فونونیک دو بعدی بررسی شده است. برای رسیدن به شکاف نواری مطلوب تا کنون کارهای زیادی روی ساختار کریستال فونونیک انجام شده است. در این مقاله تلاشهای فوق شامل دوران آخال-های غیر دایره‌ای ، اضافه کردن یک آخال به سلول واحد اولیه، تغییر نوع شبکه و شکل آخال، کریستال فونونیک مرکب، کریستال فونونیک آشیانه‌ای، کریستال فونونیک نامتجانس، کریستال فونونیک سلسله مراتبی و استفاده از مواد هوشمند در ساختار کریستال فونونیک مورد بررسی قرار گرفته است.