1403/01/30

محمد باقری نوری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3306-2120
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57189896787
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بازیافت هواپیما، فرصت ها و چالش های پیش رو
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
مدیریت پسماند، بازیافت، هواپیما، مواد کامپوزیت
سال 1402
پژوهشگران محمد باقری نوری

چکیده

در این مقاله به بررسی وضعیت هواپیماها در انتهای عمر کاری پرداخته شده است. مزیت های زیست محیطی بازیافت هواپیما شامل کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار آلاینده ها در مقایسه با تولید مواد بکر مورد بررسی قرار گرفته است. مزیت عمده مواد کامپوزیت از جمله کاهش وزن،انعطاف پذیری، کاهش تعداد قطعات، کاهش الزامات نگهداری و عدم خوردگی باعث افزایش سهم مواد کامپوزیتی در ساخت هواپیما شده است به گونه ای که سهم وزنی مواد کامپوزیتی در ساخت هواپیما از صفر در سال 1970 به حدود 50 درصد در سال 2020 افزایش یافته است. افزایش استفاده از مواد کامپوزیت و افزایش تعداد هواپیمای از سرویس خارج شده، منجر به افزایش تعداد قطعات کامپوزیتی نیازمند بازیافت شده است. علیرغم وجود چند روش برای بازیافت این مواد، تکنولوژی بازیافت مواد کامپوزیتی هواپیما به تکامل نرسیده و نیازمند تحقیق و توسعه در آینده است. به گونه ای که بازیافت مواد کامپوزیتی به چالشی در حوزه بازیافت هواپیما بدل شده است.