1403/01/30

محمد باقری نوری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3306-2120
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57189896787
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل یک فرامواد لرزه ای مبتنی بر کریستال فونونیک و بررسی اثرات شکل آخال بر عملکرد آن
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
جداسازی لرزه ای ، فرامواد لرزه ای، کریستال فونونیک، شکاف نواری، شکل آخال
سال 1402
پژوهشگران محمد باقری نوری

چکیده

فرامواد لرزه ای نوع خاصی از فرامواد مهندسی شده هستند که به طور خاص برای جلوگیری از ارتعاشات ناخواسته زمین طراحی شدهاند. در این پژوهش یک جداسازی لرزه ای مبتنی بر کریستال فونونیک ارایه و تحلیل شده است. ساختار فوق از آرایش مربعی آخالهای سرب با شکل قطاع دایره در زمینه لاستیک با ثابت شبکه 2 متر تشکیل شده اند. اثر شکل آخال قطاع دایره ای بر عملکرد کریستال فونونیک به عنوان یک جداسازی لرزه ای بررسی شد. آخالهای مورد بررسی که همگی قطاعی از دایره هستند عبارتند از دایره، نیم دایره، ربع دایره و سه چهارم دایره. نتایج نشان داد که از بین این چهار شکل، با استفاده از آخال با شکل سه چهارم دایره، عمکلرد جداسازی لرزهای بهینه است به گونهای که می توان از انتشار موج با فرکانس های 2.9 تا 10.1 هرتز )جز محدوده باریک 5.4 تا 5.6 ، 6.6 تا 6.6 ، 7.6 تا 7.7 ، 8 تا 8.2 ، 8.7 تا 9.1 ، 9.5 تا 9.8 هرتز( جلوگیری کرد.