1403/03/30
محمدرضا احمدی ندوشن

محمدرضا احمدی ندوشن

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه معارف اسلامی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اعتبارسنجی رویکرد مستشرقان به رویداد غدیر
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
جانشینی پیامبر(ص)، غدیرخم، رویکرد مستشرقان، اعتبارسنجی
سال 1399
مجله تاريخ اسلام در آينه پژوهش
شناسه DOI
پژوهشگران محمدرضا احمدی ندوشن

چکیده

جانشینی و رویداد غدیر همواره مورد توجه عالمان شیعه و سنی بوده است، مستشرقان نیز بدین موضوع پرداخته اند. در این پژوهش بر آنیم به ارزیابی رویکرد مستشرقان به رویداد غدیر بپردازیم. برخی پژوهشگران رویکردها را مورد بررسی قرار داده اما ارزیابی ننموده اند. نگارنده در صدد ارزیابی رویکرد مستشرقان به رویداد غدیر با استناد به منابع معتبر تاریخی و حدیثی است. نگارنده با روش توصیفی، تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای بدین نتایج دست یافت که برخی از مستشرقان با تکیه بر برخی از منابع اهل سنت منکر رویداد غدیر شده اند که با دلائل فراوانی از شیعه و سنی بر وقوع این رویداد با چالش رو به روست. برخی از مستشرقان نیز نسبت به رویداد غدیر اظهار تردید کرده چنانکه برخی از آنان به تحریف رویداد غدیر روی آورده اند که به نظر می رسد ناآشنایی دقیق با مکتب فکری شیعه سبب رویکرد مذکور گردیده است. وجود اسناد فراوان بر ضرورت تعیین و جانشینی امام علی رویکرد مستشرقان را با چالش جدی روبرو می کند. از سوی دیگر برخی از مستشرقان رویداد غدیر را بیطرفانه بررسی کرده اند.