1403/01/27
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
پیاده سازی و ارزیابی یک نمونه آزمایشگاهی کد کننده پالسی خازنی دورانی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
انکودر خازنی، انکودر افزایشی، انکودر دورانی
سال 1397
مجله مجله كنترل
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه اسدی ، مهدی مدبری فر ، بهمن میرزاخانی ، عباس پاک

چکیده

کد کننده های پالسی (انکودرها) ازجمله مهم ترین ابزارهای اندازه گیری دقیق در صنعت هستند و در اندازهگیری دقیق موقعیت در کنترل دستگاه های صنعتی استفاده می شوند. انکودرها همچنین در ابزارهای دقیق دیگری که جابه جایی را اندازه گیری نمی کنند با تبدیل کمیت مورداندازه گیری به جابه جایی آن را قابل اندازه گیری می کنند. مهمترین ویژگی انکودر تبدیل جابه جایی به پالس های قابل شمارش توسط انواع سیستم های دیجیتال است و در حلقه های کنترلی یکی از مهم ترین عناصر تولید بازخورد است. انکودرهای خازنی با ساختار ساده، قیمت پایین و نویز پذیری کمی که دارند نسبت به انکودرهای دیگر مزیت نسبی دارند. انکودر خازنی خطی با القای الکترواستاتیک و لغزند نامقید یکی از جدیدترین انکودرهای خازنی است که در سالهای اخیر معرفی شده است. در این مقاله انکودر خازنی دورانی القایی جدیدی با استفاده از ساختار نوع خطی آن معرفی می شود. عناصر اصلی این انکودر جدید از فیبرهای مدار چاپی تشکیل شده است، بنابراین می توان این انکودر را در فضاهای محدود نصب کرد. این انکودر شامل یک گیرنده (استاتور) و یک واسطه (روتور) است که به ترتیب دارای الکترودهای چهار فاز و دو فاز هستند. یک نمونه از این انکودر ساخته شده و عملکرد آن ارزیابی شد. نتایج آزمایش ها نشان دادند که انکودر ساخته شده دارای بیشینه خطایی برابر با 09/0±0 درجه است.