1403/01/27
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آزمایشگاهی تاثیر درصد وزنی ذرات SiC بر خواص مکانیکی کامپوزیت های ذره ای زمینه فلزی آلیاژ A357
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کامپوزیت زمینه فلزی، ذرات SiC، ریخته گری گردابی، خواص مکانیکی
سال 1396
پژوهشگران مهدی مدبری فر(استاد راهنما)، بهمن میرزاخانی(استاد راهنما)، علی رسولی جوکار(دانشجو)، سید امیر غفاری(استاد مشاور)

چکیده

مقدمه: امروزه نیاز صنعت و تحولات مدرن به مواد مهندسی پیشرفته برای کاربرد های مختلف مهندسی رو به افزایش است. استفاده از مواد کامپوزیتی، یکی از راههای قابل اطمینان برای چنین نیازهایی است. هدف از ساخت کامپوزیت های زمینه فلزی، دستیابی به خواص مطلوب فلزات و سرامیک ها می باشد. اضافه کردن ذرات دیرگداز با مدول و استحکام بالا به زمینه داکتیل فلزی باعث تولید موادی می شود که دارای خواص مکانیکی بینابین زمینه آلیاژی و ذرات تقویت کننده می باشد. مواد و روش ها: در این پژوهش کامپوزیت های زمینه A357 تقویت شده با 5/0، 1و 2 درصد وزنی ذرات SiC با میانگین اندازه 50 میکرومتر توسط روش ریخته گری گردابی تولید شد. خواص مکانیکی مانند سختی، استحکام کششی، استحکام تسلیم و مدول یانگ مورد بررسی قرار گرفت. میکروساختار نمونه ها توسط میکروسکوپ نوری و الکترون روبشی بررسی شد. نتایج: بیشترین سختی، استحکام کششی و مدول یانگ مربوط به نمونه کامپوزیتی با 2 درصد وزنی SiC بوده است، به طوریکه اندازه سختی، استحکام کششی نهایی، استحکام تسلیم و مدول یانگ به ترتیب 81، 24، 75/23 و 7/14 درصد نسبت به آلیاژ پایه بهبود یافته است. سطح شکست نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترون روبشی مورد مطالعه قرار گرفت و مشاهده شد شکست نمونه ها ترد بوده است.نتایج نشان داد که با افزایش درصد وزنی ذرات تقویت کننده سختی، استحکام کششی و مدول یانگ افزایش یافته است. نتایج حاصل از ریز ساختار نمونه-ها، توزیع نسبتا یکنواختی از ذرات تقویت کننده نشان می دهد. بحث: نتایج نشان داد که با افزایش درصد وزنی ذرات تقویت کننده سختی، استحکام کششی و مدول یانگ افزایش یافته است. نتایج حاصل از ریز ساختار نمونه ها، توزیع نسبتا یکنواختی از ذرات تقویت کننده نشان می-دهد. که افزایش سختی و استحکام را می توان به حضور ذرات سرامیکی SiC، ریز شدن دندریت های آلومنیوم و تفاوت در ضریب انبساط حرارتی زمینه و تقویت کننده نسبت داد.