1403/01/28
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی محرکه ای جدید جهت تحریک یک نمونه شیر هیدرولیکی خطی صنعتی و بهینه سازی آن با الگوریتم ژنتیک
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
شیر سروو هیدرولیک؛ موتور بوبین صدا؛ ترکیب آهنربایی هالبک؛ الگوریتم ژنتیک؛ تحلیل اجزاء محدود
سال 1396
مجله مهندسي ساخت و توليد ايران
شناسه DOI
پژوهشگران محمد محمدزاده ، مهدی مدبری فر ، بهمن میرزاخانی

چکیده

امروزه در بسیاری از تجهیزات صنعتی استفاده از سیستم های هیدرولیکی برای انتقال قدرت گسترش یافته است. از این رو نیاز به بهبود دقت و عملکرد دینامیکی سیستم های هیدرولیکی نیز افزایش پیدا کرده است. شیرهای هیدرولیکی از جمله اجزای کلیدی در سیستم های هیدرولیکی می باشند که بهبود عملکرد آنها سبب افزایش کارایی و دقت سیستم های هیدرولیکی می گردد. دراین مقاله، یک موتور بوبین صدا برای تحریک یک نمونه شیر سروو هیدرولیکی طراحی شده و بهینه سازی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه می گردد. ابتدا یک طراحی اولیه با توجه به محدودیت اندازه با استفاده از ترکیب آهنربای هالبک بررسی شده است. در ادامه معادلات مربوط به طراحی و ابعاد محرکه مورد بررسی قرار می گیرد، سپس طراحی بهینه بر اساس الگوریتم ژنتیک با هدف بهینه سازی ابعاد و عدم اشباع شار مغناطیسی و دستیابی به نیروی مورد نیاز ارائه می شود. در نهایت نتایج به دست آمده از بهینه سازی طراحی در بکارگیری ترکیب آهنربای هالبک، با استفاده از تحلیل اجزای محدود ارزیابی می شود. نتایج حاصل نشان از بهبود زمان عملکردی 41/3 ٪ این محرکه جدید در مقایسه با سیستم سلونوئیدی شیر هیدرولیکی انتخاب شده می باشد.