1403/01/28
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی یک موتور بوبین صدا جهت تحریک شیر هیدرولیکی با استفاده از ترکیب آهنربای هالبک و بهینه سازی آن با الگوریتم ژنتیک
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
شیر سروو هیدرولیک، موتور بوبین صدا، ترکیب آهنربایی هالبک، بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک، تحلیل اجزاء محدود.
سال 1395
پژوهشگران مهدی مدبری فر ، بهمن میرزاخانی ، علی جباری ، احسان منصوری ، محمد صادق زاده مقدم

چکیده

دراین مقاله، طراحی یک موتور بوبین صدا برای یک شیر سروو هیدرولیکی و بهینه سازی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تحلیل اجزای محدود ارائه می گردد. ابتدا یک طراحی اولیه با توجه به محدودیت اندازه با استفاده از ترکیب آهنربای هالبک بررسی میشود. در ادامه معادلات مربوط به طراحی و ابعاد موتور مورد بررسی قرار میگیرد، سپس طراحی بهینه براساس الگوریتم ژنتیک با هدف بهینه سازی ابعاد و عدم اشباع شار مغناطیسی و دست یابی به نیروی مورد نیاز ارائه میشود. در نهایت نتایج به دست آمده از بهینه سازی طراحی در بکارگیری ترکیب آهنربای هالبک، با استفاده از تحلیل اجزای محدود ارزیابی میشود. نتایج حاصل نشان از بهبود عملکرد دینامیکی موتور بوبین صدا با استفاده از ترکیب آهنربای هالبک در مقایسه با سلونوئید شیر هیدرولیکی میباشد.