1403/01/28
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
طزاحی و ساخت دستگا هی برای جابجایی بدون تماس اشیاء با استفاده از تعلیق مغناطیسی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کنترل کننده، سیستم تعلیق مغناطیسی، پایداری، فاصله هوایی، ناپایداری
سال 1394
پژوهشگران امین صفاری(دانشجو)، مهدی مدبری فر(استاد راهنما)، مهدی سلیمانی(استاد مشاور)

چکیده

سیستم های تعلیق مغناطیسی یکی از تکنولوژی های جدید هستند که در سال های اخیر کاربرد گسترده ای در زمینه های مختلف از جمله جابجایی بدون تماسی اشیاء، حمل و نقل (قطارهای مغناطیسی)و میکرو اسمبلی پیدا کرده اند. اساس کار این سیستم ها، استفاده از میدان مغناطیسی جهت جابجائی بدون تماس اجسام در هوا است. سیستم های جابجایی با تعلیق مغناطیسی دارای شرایط دینامیکی خاصی هستند که به شدت تابع فیزیک سیستم از جمله سرعت قسمت متحرک، فاصله قسمت معلق با هسته مغناطیسی، شدت میدان مغناطیسی و هم چنین شرایط محیطی ازجمله نویزهای ورودی و دیگر بارهای دینامیکی مدل نشده می باشند. شرایط دینامیکی خاص این سیستم ها همراه با نویزهای موجود در محیط باعث ایجاد نامعینی در سیستم و در نهایت ناپایداری سیستم می شوند. در این پژوهش یک سیستم جابجایی بدون تماسی و با استفاده از تعلیق مغناطیسی برای جابجایی در راستای عمودی یک گوی فلزی طراحی و ساخته شد. جهت پایداری جسم معلق حین جابجایی از کنترل کننده PID استفاده شده و عملکرد آن در سرعت های مختلف جابجایی عمودی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایشات نشان دهنده که روش پیشنهادی می تواند با دقت بسیار بالائی سیستم تعلیق مغناطیسی را حتی به ازای حرکت های ناگهانی هد کنترل کند. سیستم تعلیق مغناطیسی توانست حداکثر سرعت عمودی را برای پایداری شی معلق حفظ کند.