1403/01/27
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تجربی تاثیر متغیرها بر رفتار برگشت پذیری یک آلیاژ حافظه دار مورد استفاده در محرک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آلیاژ حافظه دار، نیتینول، نیکل - تیتانیوم، تحول فاز، اثر حافظه دار، سوپر الاستیسیته (شبه الاستیسیته)، محرک، مارتنزیت، آستنیت، برگشت پذیر
سال 1393
پژوهشگران مهدی مدبری فر(استاد مشاور)، بهمن میرزاخانی(استاد راهنما)، ایمان کاظمی(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه به بررسی تاثیر متغیر ها بر رفتار برگشت پذیر یک آلیاژ حافظه دار می پردازیم. آلیاژ های حافظه دار دارای خواص منحصر به فردی هستند که در نتیجه تحول از یک فاز جامد برگشت پذیر ایجاد می شود. این تحول زمانی که آلیاژ حافظه دار در معرض محرک های خارجی مانند تغییر در درجه حرارت و یا تنش باشد رخ می دهد. آلیاژ حافظه دار می تواند نیروی بزرگی در واحد سطح تولید و با مکانیسم ساده به کار گرفته شود. به همین دلیل تحقیقات گسترده ای برای به کار گیری آن به عنوان یک محرک انجام شده است. هدف اصلی مطالعه آلیاژ حافظه دار کسب آگاهی از رفتار برگشت پذیر و شناخت چگونگی تاثیر عوامل خارجی بر خواص و رفتار ماده است. به منظور دریافت یک تصویر کامل از رفتار برگشت پذیر آلیاژ حافظه دار، روی یک نوع آلیاژ حافظه دار، دو نوع آزمایش حرارتی و ترمومکانیکی انجام شد. آزمون گرماسنجی افتراقی برای تعیین درجه حرارت تحول فاز مورد استفاده قرار گرفت. آزمون ترمومکانیکی برای بررسی رفتار برگشت پذیر آلیاژ انجام می شود.