1403/01/28
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
دستگاهی برای جابجایی ورق دی الکتریک به روش میدانهای الکتریکی در حال تغییر قابل استفاده در نقاله های ورق مثل دستگاههای کپی و پرینتر
نوع پژوهش
ابداع
کلیدواژه‌ها
نقاله، ورق دی الکتریک، میدان الکتریکی
سال 1390
پژوهشگران مهدی مدبری فر

چکیده

این اختراع یک روش جدید برای جابجایی و انتقال ورق های دی- الکتریک ارائه می کند. این روش جدید مبتنی بر اصول عملکرد موتورهای القایی الکترواستاتیکی است. روش جابجایی ارائه شده در این اختراع قابلیت موقعیت دهی و تغذیه ورق های دی الکتریک را در دستگاهها و فرآیندهای مختلف دارا می باشد و می تواند به عنوان جایگزینی نوین برای نقاله های مکانیکی معمولی مطرح شود. اگرچه انتقال الکترواستاتیکی کاغذ بر اساس مدل تحریک پله ای قبلا پیشنهاد شده است؛ اما دارای محدودیت هایی در مقاومت ویژه سطحی (Surface Resistivity) است. برای غلبه بر این محدودیت این اختراع از مدل تحریک دیگری به نام القای الکترواستاتیکی برای راندن ورق های دی الکتریک مانند کاغذ استفاده می کند.