1403/03/28
ملک سلیمانی مهرنجانی

ملک سلیمانی مهرنجانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4822-2617
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505623754
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر ان-استیل سیستئین بر بافت بیضه، جمعیت سلول های سرتولی و اسپرماتوژنیک و تولید روزانه اسپرم در موش های تیمار شده با پارانونایل فنل
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
استریولوژی، پارانونایل فنل، ان-استیل سیستئین، بیضه، موش
سال 1394
پژوهشگران مهدی مالمیر(دانشجو)، ملک سلیمانی مهرنجانی(استاد راهنما)

چکیده

-