1403/01/28
مجید عامریان (بازنشسته)

مجید عامریان (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7772-0506
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55802017900
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش پویا در نظریه ی فرهنگی اجتماعی ویگوتسکی به عنوان رویکردی نوین در سیستم آموزش و سنجش
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
نظریه فرهنگی اجتماعی، سنجش پویا، پتانسیل رشد ذهنی، تعامل گرا، تداخل گرا
سال 1394
مجله Modern Journal of Language Teaching Methods
شناسه DOI
پژوهشگران مجید عامریان (بازنشسته) ، احسان مهری

چکیده

در سیستم آموزشی سنتی )دستوری( فرایند آموزش و سنجش دو فرایند جدای از هم هستد. در واقع آموزش معمولا نسبت به سنجش الویت پیدا میکند، به طوری که ابتدا فرایند آموزش صورت میگیرد و سپس سنجش در پی آن می آید. این دو در نظریه ی فرهنگی اجتماعی ویگوتسکی با هم ترکیب می شوند و فرایند دو قطبی را تحت عنوان سنجش پویا به وحدت می رساند. آموزش و سنجش یکی می شود و سنجش برای آموزش و آموزش برای سنجش در راستای رشد ذهنی افراد رخ می دهد. نه تنها توانایی ذهنی کنونی آنها در آموزش رشد می یابد و در سنجش ارزیابی می شود، بلکه پتانسیل رشد ذهنی آنها نیز پرورش یافته و جامعه ی عمل پیدا می کند. نه تنها آنچه که اکنون هستند رشد یافته و مورد ارزیابی قرار می گیرد، بلکه آنچه با کمی حمایت می توانند باشند و فرای سطح کنونی خود بروند نیز پرورش یافته و سنجیده می شود. . معلمین نیز با تغییر نقش خود در راستای تعاریف نظریه ی فرهنگی اجتماعی دست به حمایت و رشد در سنجش پویا می زنند. این تغییر نگرش به آموزش و سنجش مستلزم تغییر رویکرد برنامه ریزان درسی و معلمین نیز هست. افراد در بستر اجتماعی و فرهنگی رشد می یابند، بنابه این، آنچه که آنها از آموزش و سنجش درک می کنند متاثیر از چنین بستری است. مقاله ی حاضر سعی بر این دارد تا جنبه های نظری و عملی این رویکرد نوین را برای رشد ذهنی و توانایی های کنونی و پتانسیل افراد در بستر جامعه به بحث و چالش بگذارد.