1403/02/04
مهدی واحدی کیا

مهدی واحدی کیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8975-1828
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55189615700
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: اراک، دانشکده ادبیات و زبان‌ها، گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تصریح در ترجمۀ ادبی، حذف ساختاری اختیاری در زبان انگلیسی در ترجمۀ گونه های ادبی فارسی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تصریح، قواعد حذفی، بازیابی، مدل دیکسون، هنجار ترجمه ای، همگانی های ترجمه
سال 1390
مجله پژوهش ادبيات معاصر جهان (پژوهش زبان هاي خارجي)
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی واحدی کیا

چکیده

پژوهش حاضر بر اساس مدل دیکسون (2005) به بررسی تصریح ساختاری اختیاری زبان انگلیسی در ترجمه های فارسی-انگلیسی سه گونه ادبی می پردازد. هدف از این پژوهش آزمودن نتایج بدست آمده در پژوهش اولاهان (2001) است که موضوع مورد نظر را در دو پیکره زبانیTEC و BNC مورد بررسیده است. همچنین این پژوهش بر آن است رفتار تصریح ساختاری را در ترجمه های انگلیسی سه گونه ادبی بررسی نماید. بررسی موردی بر روی 13 شعر، 4 نمایشنامه، و 8 رمان و داستان کوتاه فارسی به همراه ترجمه های انگلیسی آنها انجام گرفت که به صورت تصادفی انتخاب شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تصریح در ترجمه های فارسی-انگلیسی متون ادبی معاصر نوعی هنجار ترجمه ایست و در همه گونه های ادبی، تصریح متمم ساز THAT و سپس ضمایر ملکی فراوان ترین نوع تصریح ساختاری اختیاری است که با نتایج اولاهان (2001) همخوانی دارد؛ همچنین تصریحin order نیز در ترجمه داستان و نمایشنامه به کار رفته بود؛ اما، سایر نتایج بدست آمده در این بررسی یافته های اولاهان را تایید نمی کند. یافته ها نشان می دهد تصریح در مقام ابزاری ادبی در ترجمه ادبی به کار بسته می شود همچنین تغییرگریزی متون ادبی و ایجاز کلام بویژه در شعر از جمله عوامل موثر در محذوف نگاه داشتن چنین ساختارهایی در برخی گونه ها شده است.