2024 : 4 : 23
Kaveh Khosravi

Kaveh Khosravi

Academic rank: Associate Professor
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5671-944X
Education: PhD.
ScopusId: 26648894200
Faculty: Science
Address: Arak University
Phone:

Research

Title
سنتز و مطالعه نانو کامپوزیت های پلی آمید‌‌‌ی‌ جدید اصلاح شده با نانوذرات مغناطیسی عامل دارشده با سولفونیک اسید و مقایسه خواص آن‌ها
Type
Thesis
Keywords
پلی آمید، نانوذره مغناطیسی اکسید آهن، نانوکامپوزیت
Year
2023
Researchers Mehrdokht Dejdar(Student)، Kaveh Khosravi(PrimaryAdvisor)

Abstract

در این پایان نامه، هدف تولید سه نمونه نانوکامپوزیت پلی آمیدی حاوی نانوذره مغناطیسی آهن عامل دار شده جدید می‌باشد. ابتدا پلی آمید از واکنش پلیمریزاسیون تراکمی 3،2 -پیرازین دی کربوکسیلیک اسید و 4،4-دی آمینو دی فنیل سولفون واستفاده از مخلوط تری فنیل فسفیت، پیریدین و کلسیم کلراید در N-متیل-2-پیرولیدون تهیه شد .نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن به وسیله روش هم رسوبی ساخته شده و طی چند مرحله توسط تترا اتیل ارتو سیلیکات، 3- کلرو پروپیل تری متوکسی سیلان، تریس هیدروکسی متیل آمینو متان و در نهایت با کلروسولفونیک اسید عامل دار گشت.پلی آمید اولیه با نانو ذره مغناطیسی آهن عامل دار شده با روش محلول مخلوط شده و نانوکامپوزیت های 1% ، 3% و 5% تهیه شدند. ساختار پلی آمید اولیه به وسیله طف سنجی مادون قرمز شناسایی و خواص گرمایی آن توسط تکنیک آنالیز حرارتی بررسی شد. ساختار نانوذرات اکسید آهن و نانوکامپوزیت ساخته شده نیز به وسیله تکنیک های طیف سنجی مادون قرمز، میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش پرتو X و توزین حرارتی بررسی و مطالعه شد.