1403/01/25
حسین ملک پور شهرکی

حسین ملک پور شهرکی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2788-1624
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55509638100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تحلیل اثر اضافه ولتاژ القایی حاصل از برخورد مستقیم صاعقه بر روی توربین بادی با زمین طبقه بندی شده افقی و الکترودهایی با چیدمان دایر های
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تووربین بادی، جریان صاعقه، سیستم زمین ،خاک ساده با الکترود، اضافه ولتاژ القایی
سال 1402
پژوهشگران حسین ملک پور شهرکی ، فرامرز گودرزی

چکیده

با توجه به موقعیت قرار گیری توربین‌های بادی و شکل و ساختار آن‌ها، برخورد رعد و برق به توربین‌های بادی باعث خسارات اقتصادی جدی و خطرات امنیتی می‌شود. طراحی سیستم اتصال زمین توربین‌های بادی برای ایمنی پرسنل و حفاظت از تجهیزات الکتریکی بسیار مهم است. در این مطالعه اثر برخورد مستقیم صاعقه بر روی اجزای توربین بادی با سیستم زمین خاک ساده با الکترودهایی بصورت دایره‌ای شبیه سازی و تحلیل شده است. خاک ساده شامل ضریب نفوذ پذیری الکتریکی نسبی 10 و ضریب رسانایی 1/0 می‌باشد. ابعاد کلی توربین بادی شامل طول پره‌ها 24 متر، ناسل به طول 6 متر، عرض 6 متر و ارتفاع 6 متر، و برج توربین بادی از یک مخروط فولادی به ارتفاع 44 متر می‌باشد. نتایج شبیه سازی در نرم افزار تمام موج HFSS بر اساس توزیع میدان‌های ایجاد شده بر روی اجزای توربین بادی حاصل از برخورد مستقیم صاعقه و اثر اضافه ولتاژهای ایجاد شده در فرکانس‌های مختلف بررسی شده است. همچنین، نتایج بدست آمده با توربین بادی شامل سیستم زمین ساده بدون الکترود مقایسه شده است. بر همین اساس می‌توان نتیجه گرفت که آرایش چیدمان الکترود‌ها و مقاومت زمین نقش بسیار مهمی برای طراحی مزرعه توربین بادی و حفاظت آن بر عهده دارد.