1403/01/25
حسین ملک پور شهرکی

حسین ملک پور شهرکی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2788-1624
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55509638100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
آنتن ریز نواری چاپی باند وسیع بارگذاری شده با MIMO پهن باند برای سیستم های AMC ساختار
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آنتن چاپی، رسانای مغناطیسی ساختگی (AMC)، پهن باند، .WiMAX ،WLAN
سال 1400
مجله نشريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران
شناسه DOI
پژوهشگران حسین ملک پور شهرکی ، علی ابوالمعصومی

چکیده

در این مقاله یک آنتن چاپی پهن باند روی سطح رسانای مغناطیسی ،WLAN ساختگی ارائه شده که می توان از آن در کاربردهای بی سیم مانند استفاده کرد. (MIMO) و سیستم های چندین ورودی و چندین خروجی WiMAX مسطح به (AMC) در ساختار پیشنهادی، سطح رسانای مغناطیسی ساختگی عنوان صفحه زمین برای یک طرفه شدن الگوی این آنتن و افزایش پهنای باند امپدانسی استفاده شده است. طرح آنتن پیشنهادی از دو المان ریز نوار چاپی شکل برای تزویج المان های چاپی E تغذیه شده به وسیله یک خط میکرواستریپی 6 گیگاهرتز در / 4 تا 9 / تشکیل گردیده است. پهنای باند آنتن ساخته شده از 94 را شامل C محدوده موج برگشتی حدود 10 - دسی بل برای قطبش خطی در باند 7 گیگاهرتز برای / 5 تا 15 / لوزی شکل، پهنای باند 24 AMC می شود. سلول واحد به آنتن AMC فاز بازتابی 90 ± درجه را نشان م یدهد. با اضافه کردن سطح چاپی، یک ساختار په نباند با کوچک سازی قابل قبول و افزایش بهره تا 7/25 به دست می آید. نتایج شبیه سازی خواص امپدانسی آنتن به وسیله dBi انجام گرفته است. همچنین، آرایه دوالمانه CST و HFSS نرم افزارهای تمام موج از طرح پیشنهادی برای قطبش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. بر 6/ 5 تا 81 / اساس نتایج به دست آمده، پهنای باند کاری محدوده فرکانسی 18 22 - است. dB گیگاهرتز را در بر می گیرد و جداکنندگی بین عناصر آرایه کمتر از مورد استفاده MIMO به همین منظور، آرایه آنتن ها می تواند برای سیستم های قرار گیرد.