1403/01/25
حسین ملک پور شهرکی

حسین ملک پور شهرکی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2788-1624
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55509638100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
افزایش پهنای باند آنتن های میکرواستریپی کوچک چند بانده با استفاده از تکنیک تغذیه پچ تاشده برای کاربردهای بی سیم
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
آنتن میکرواستریپ، پچ انباشته شده، آنتن فراپهن باند، سیستم های بی سیم
سال 1398
پژوهشگران حسین ملک پور شهرکی

چکیده

در دهه ی اخیر آنتن های مایکرواستریپ در میان تئوری و طراحی آنتن ها بیشترین توجه را به خود معطوف داشته و کاربرد آن در سیستم های مایکروویو مدرن هر روز بیشتر می شود. هر چند، آنتن های میکرواستریپ به صورت ذاتی دارای پهنای باند باریکی هستند، اما مزایای استفاده از چنین آنتن هایی در سازه هایی نظیر تلفن های همراه که بازار جهانی ارتباطات را به تصرف خود در آورده است، سبب شد تا تلاش ها برای تولید آنتن های کوچک با پهنای باند زیاد مورد توجه طراحان قرار بگیرند و به همین دلیل، تحقیقات برای طراحی و تولید چنین آنتن هایی به شدت افزایش یافته است. در پژوهش حاضر، ارتقاء عملکرد امپدانسی و تشعشعی آنتن های میکرواستریپی پهن باند برای کاربردهای فراپهن باند (UWB) صورت گرفته است. در این راستا، آنتن میکرواستریپی کوچک فراپهن باند با استفاده از تکنیک تغذیه پچ تاشده طراحی و ساخته شده است. با استفاده از پین های اتصال کوتاه در لبه پچ دایره ای شکل، کوچک سازی قابل قبولی بدست آمده است. همچنین، به منظور افزایش گین آنتن پیشنهادی از تکنیک پچ های انباشته شده روی هم استفاده شده است. استفاده از این تکنیک، منجر به دستیابی به ویژگی های مطلوبی همچون کاهش اندازه آنتن، افزایش پهنای باند و بهره می شود. جهت توصیف عملکرد و نحوه افزایش پهنای باند آنتن های پیشنهادی، از توزیع جریان روی پچ ها و بررسی اثر پارامترهای کلیدی در ساختار پیشنهادی استفاده شده است.