1403/02/04

حمید ورمزیاری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4694-8599
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57204917526
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: پردیس شریعتی، دانشکدۀ ادبیات و زبان‌ها، طبقۀ دوم
تلفن: 32777400-4 (داخلی 350)

مشخصات پژوهش

عنوان
انتخاب متن برای کلاس های ترجمه: از سطح دشواری متن تا تنوع متن
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
سطح دشواری متن، تنوع متن، فعالیت های ترجمه، یکنواختی ترجمه، ترجمه های یکنواخت
سال 1389
پژوهشگران حمید ورمزیاری

چکیده

تاکنون به موضوع سطح دشواری متون برای ارائه و ترجمه در کلاس های ترجمه، امری بسیار کلیدی در موفقیت آموزش ترجمه، کم و بیش پرداخته شده (فرحزاد2003 و تجویدی 2006) و در این زمینه ارجاع هایی به دسته بندی های رده شناسی دشواری متون در زبان شناسی صورت گرفته است که البته نتایج این رویکردها در خور توجه و مفید بوده اند. با این وجود، به نظر می رسد جدا از در نظر گرفتن سطح دشواری متون باید تلاش هایی نیز در زمینۀ افزودن تنوع در کلاس های ترجمه از طریق اتخاب متون متنوع صورت گیرد به دلیل اینکه این امر نیز می تواند تاثیر شگرفی در بهبود ترجمه آموزی از طریق کاهش یکنواختی محتوای کلاس و نیز گنجاندن فعالیت های آموزشی مختلف در برنامۀ درسی داشته باشد. مقالۀ حاضر در پی تبیین این بعد و ارائه راهکارهایی در این حوزه یعنی معیارهای انتخاب متون ترجمه ای برای کلاس های آموزش ترجمه است.