1403/02/02
حمیدرضا سنایی پور

حمیدرضا سنایی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3255-9696
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 36129742900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625410

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل‌سازی جذب دی‌اکسیدکربن در یک تماس دهنده غشایی با استفاده از حلال نانوسیال
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوسیال، CNT، دی‌اکسیدکربن، تماس دهنده غشایی، جذب، CFD، Comsol.
سال 1402
پژوهشگران مهدی یارمحمدی(دانشجو)، حمیدرضا سنایی پور(استاد راهنما)، آبتین عبادی عموقین(استاد مشاور)

چکیده

آلودگی‌های زیست ‌محیطی از جمله تولید فاضلاب و گازهای گلخانه‌ای سالانه با رشد جمعیت و توسعه صنعتی تولید می‌شود. صنایع مختلف سالانه میلیون‌ها تن دی‌اکسید‌کربن به اتمسفر وارد می‌کنند. افزایش مقدار دی‌اکسید‌کربن در جو زمین منجر به گرم شدن هوای کره زمین به مقدار قابل توجهی می‌شود که یکی از مهم‌ترین مسائل زیست محیطی در حال حاضر می‌باشد. با توجه به بحرانی شدن مساله گرم شدن کره زمین، تحقیقات فراوانی برای کنترل و حذف CO2 انجام شده و یا در حال انجام است. روش‌های فراوانی برای کنترل تولید و حذف CO2 ارائه شده است که می‌توان از فرآیند جذب شیمیایی و فیزیکی به کمک غشا به عنوان یکی از روش‌های کارآمد اشاره کرد. در این تحقیق، به طور کامل روش جداسازی و جذب دی‌اکسیدکربن به کمک یک تماس‌دهنده غشایی و با استفاده از حلال نانو‌سیال CNT تشریح خواهد شد و مدلسازی این فرآیند به کمک نرم افزار Comsol انجام می‌شود. محاسبات CFD به کمک این نرم‌افزار، نشان داد که غلظت CNT، سرعت سیال، سرعت گاز و ترکیب درصد نانوسیال و آب در افزایش جذب CO2 موثر هستند. در بهترین حالت با غلظت 5/0 درصد CNT و آب به میزان 44% حذف CO2 از گاز ورودی به غشا حاصل شد.