1403/02/02
حمیدرضا سنایی پور

حمیدرضا سنایی پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3255-9696
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 36129742900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625410

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت غشای شبکه آمیخته با استفاده از کمپلکس هیبریدی بر پایه زئولیت نانومتخلخلY به منظور جداسازی دی اکسیدکربن از جریان گاز دودکش
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
دی اکسیدکربن، غشاء شبکه آمیخته، کمپلکس هیبریدی، تراوش گاز
سال 1398
پژوهشگران حمیدرضا سنایی پور ، آبتین عبادی عموقین ، علی کارگری ، محمدرضا امیدخواه

چکیده

اصلاح داخلی یک ذره نانومتخلخل معدنی به عنوان روش جدیدی برای ارتقاء خواص جداسازی گاز در غشاهای شبکه آمیخته (MMMs) معرفی می شود. کشتی در بطری (SIB)، به عنوان یک رویکرد جدید در سنتز، برای محصور کردن یک کمپلکس درشت حلقوی از لیگاند نقره در زئولیت Y استفاده می شود که به ساخت یک نانوکامپوزیت میزبان-میهمان منجر می شود. سپس، این ماده سنتز شده در شبکه یک پلیمر شیشه ای وارد می شود تا در نهایت یک غشای شبکه آمیخته جدید برای جداسازی دی اکسیدکربن (CO2) ساخته شود. به این منظور از پلیمر سلولز استات (CA) که از تراوایی گاز نسبتاً کمی برخوردار است برای شبکه پلیمری غشا استفاده شده است تا موقعیتی مناسب برای دنبال کردن اثر ذرات نانومتخلخل هیبریدی سنتز شده فراهم شود. نتایج نشان داد که تراوایی CO2 و گزینش پذیری CO2/CH4 در حضور این ذارت در ساختار CA نسبت به CA خالص به ترتیب به اندازه 71/45% و 28/40% افزایش می یابد. می توان نتیجه گرفت که روش ارائه شده در این کار امکانی را ایجاد می کند تا غشاهای شبکه آمیخته جدیدی با ارتقای قابل توجهی در عملکرد غشاهای کنونی ساخته شود.