1403/01/26
امیر عزیزی

امیر عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2741-6797
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56318653900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پوشرنگ ها و جلاها- رنگ پایه ها- تعیین کدورت- روش آزمون
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
وشرنگ- کدورت-جلا
سال 1397
پژوهشگران عبدالمجید عزیزی ، امیر عزیزی

چکیده

در این پژوهش تدوین و ارایه آخرین اصلاحات لازم بر پایه استانداردهای ملی کشورمان جهت آزمون کدورت در رنگ ها و جلاها در صنعت رنگسازی هدف اصلی بوده است. تا کلیه تولید کنندگان رنگها و جلاها موظف به رعایت آزمون تعیین کدورت بر اساس این استاندارد ملی جهت کنترل کیفیت محصول تولیدی خود باشند.