1403/02/02
امیر عزیزی

امیر عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2741-6797
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56318653900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
چسب ها- چسب اپتیکی مایع- ویژگی ها و روش های آزمون
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
استاندارد چسب، چسب اپتیکی
سال 1395
پژوهشگران امیر عزیزی

چکیده

هدف از اجرای این طرح تدوین استاندارد تعیین ویژگی ها و روش های آزمون برای چسب اپتیکی مایع است که برای اتصال شیشه به شیشه یا دیگر قطعات شفاف به کار می رود.