1403/02/02
امیر عزیزی

امیر عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2741-6797
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56318653900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
روان کننده ها- تعیین فلزات ناشی از فرسایش و آلاینده ها در روغن های روانکاری یا سیالات هیدرولیک کارکرده به روش طیف سنجی نشر اتمی الکترود دیسک چرخان- روش آزمون
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
روانکار، روغن کارکرده، طیف سنجی، دیسک چرخان
سال 1395
پژوهشگران امیر عزیزی ، عبدالمجید عزیزی

چکیده

هدف از این طرح تدوین استاندارد تعیین فلزات ناشی از فرسایش و آلاینده ها در روغن های روانکاری کارکرده و سیالات هیدرولیک کارکرده به روش طیف سنجی نشر اتمی دیسک چرخان به عنوان روشی سریع با حساسیتی قابل قبول می باشد.