1403/02/02
امیر عزیزی

امیر عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2741-6797
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56318653900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کارایی اختلاط علفکش توفوردی و حشره کش فنیتریتیون جهت کنترل همزمان علف های هرز و سن غلات و تاثیر آن بر مزارع گندم
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
اختلاط، توفوردی، فنیتریتیون، سن غلات، علف هرز
سال 1384
پژوهشگران عبدالمجید عزیزی ، امیر عزیزی ، غلامرضا عزیزی

چکیده

در این پژوهش تاثیر اختلاط برکارایی سموم و میزان راندمان تولید محصول بررسی شد. ضمن اینکه هزینه های انجام عملیات نیز از نظر اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت.