1403/01/26
امیر عزیزی

امیر عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2741-6797
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56318653900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر ضداکسیدانی پوست و میوه بلوط Quercus persica Jaub. & Spach بر روغن ها ی خوراک ی سویا و آفتابگردان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
عصاره،بلوط (Quercuspersica Jaub. & Spach )،فعالیت آنتی اکسیدانی ، روغن سو یا، روغن آفتابگردان
سال 1390
مجله تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران
شناسه DOI
پژوهشگران امیر عزیزی ، شهاب خاقانی ، عبدالمجید عزیزی ، غلامرضا عزیزی ، شهره زندی

چکیده

انن پوست و جفت میوه بلوط ایرانی (Quercus persica Jaub. & Spach) با دو حلال متفاوت، اول با متانول و بعد با اتیل استات استخراج گردید و بعد اثر آنتی اکسیدانی آنها به طور جداگانه روی روغن نباتی خوراکی در مقایسه با آنتی اکسیدان سنتزی گریندوکس 117 به دو روش AOM و Rencimat بررسی شد. روش AOM در دمای 120 درجه سانتی گراد و جریان هوای 35/8 لیتر بر ساعت و روش Rencimat در دمای 110 درجه سانتی گراد و جریان هوای 20 لیتر بر ساعت انجام شد. مدت زمان مقاومت روغن از نظر پایداری بر حسب ساعت محاسبه گردید. زمان دوره القایی روغن آفتابگردان با اضافه کردن ppm 200 عصاره استخراج شده با متانول 90% از30/5 ساعت به 85/10 ساعت افزایش یافت و با افزایش ppm 200 عصاره استخراج شده با اتیل استات 99/99% این زمان به 9/10 ساعت افزایش پیدا کرد. دوره القایی روغن نباتی سویا با اضافه نمودن ppm 200 عصاره استخراج شده با متانول 90% از 9/5 ساعت به 87/8 ساعت افزایش یافت و با اضافه کردن ppm 200 عصاره استخراج شده با اتیل استات 99/99% به 73/8 ساعت افزایش یافت. در نمونه دیگری از روغن سویا دوره القایی با اضافه کردن ppm 200 مخلوطی از عصاره متانولی و اسید سیتریک خالص به نسبت 1:3 از 65/4 ساعت به 2/7 ساعت افزایش یافت و با اضافه نمودن ppm 200 مخلوطی از عصاره استخراج شده با اتیل استات و اسید سیتریک 1:3، مدت زمان القا به 15/7 ساعت افزایش یافت.