1403/03/28
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
سرآمد دو درصد دانشمند برترجهان رشته باغبانی در کشور
نوع پژوهش
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی
کلیدواژه‌ها
سرآمد دو درصد دانشمند برترجهان رشته باغبانی در کشور
سال 1402
پژوهشگران علی خدیوی

چکیده

سرآمد دو درصد دانشمند برترجهان رشته باغبانی در کشور