1403/03/29
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
چالش های کشاورزی زیستی (ارگانیک) و راهکارهای آنها
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ایران، چالش، کشاورزی
سال 1392
پژوهشگران مریم رضاقلی ، علی خدیوی

چکیده

چالش های کشاورزی زیستی (ارگانیک) و راهکارهای آنها