1403/04/30
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر سرمادهی مرطوب و اسید سولفوریک بر شکستن رکورد درونی بذر هسته داران
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1393
پژوهشگران علی خدیوی ، فاطمه عباسی

چکیده

تاثیر سرمادهی مرطوب و اسید سولفوریک بر شکستن رکورد درونی بذر هسته داران