1403/01/28
علی جباری

علی جباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2543-8423
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56324004100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و بهینه‌سازی جعبه‌دنده مغناطیسی هم‌مرکز برای کاربری در توربین بادی سه پره متداول
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
توربین بادی، الگوریتم pso، بهینه سازی
سال 1402
پژوهشگران علی جباری(استاد راهنما)، علی اصغر قدیمی(استاد مشاور)، مرتضی ترکاشوند(دانشجو)، رسول لطفی(استاد مشاور)

چکیده

چر خ دنده عضوی اساسی از اکثر سیستم های مکانیکی و الکترومکانیکی است. چر خ دند ه های مکانیکی امروزه در انواع صنایع برای انتقال گشتاور و تغییرات سرعت استفاده میشوند. در سالیان اخیر تعداد فعالیتهای پژوهشی در حوزه چرخ دنده های مغناطیسی روند افزایشی داشته است. این روند نشان دهنده پتانسیل بالای آنها، برای جایگزینی با انواع مکانیکی را در صنایع گوناگون دارد . بنابراین توسعه تدریجی چرخ دنده های مغناطیسی و صنایع مرتبط با آ نها فرصت های زیادی را برای محققین و مهندسین به ارمغان آورده است. بااین حال باتوجه به جدید بودن فنّاوری جعبه دنده های مغناطیسی مفهوم آن هنوز برای بسیاری از محققین کاملاً شفاف نیست. این پژوهش سعی در ارائه مروری بر کلیات، توسع ههای ساختاری اخیر، پارامترهای طراحی رو شهای بهین هسازی و راهنمایی برای طراحی و انتخاب جعب هدنده مغناطیسی دارد . فنّاوری جعبه دنده های مغناطیسی هنوز در مرحله توسعه اولیه قرار دارد و ظرفیت بسیاری برای پیشرفت در آینده را داراست. در این پایان نامه طرح یک جعبه‌دنده مغناطیسی هم محور برای کاربردهای توربین بادی ارائه و شبیه سازی شد. جنبه اصلی طرح ارائه شده در آهنرباهای به کار رفته است که در مقالات مختلف از آهنرباهای با شکل مثلث استفاده گردید و این موضوع هزینه ساخت را افزایش می‌دهد در صورتی که طرح بررسی شده در این پایان نامه از آهنرباهای مستطیلی استفاده کرده است علاوه بر این با مطالعات گوناگون انجام شده در ادبیات پژوهش از آهنرباهای Nd-FE-B استفاده گردید که نسبت به نوع فریت، توان خروجی بالاتری را در اختیار قرار می‌دهد. در مراحل بعد با استفاده از بهینه سازی فراابتکاری الگوریتم PSO، پارامترهای مختلف دخیل در جعبه دهنده بهینه شده است و شبیه سازی پیش از بهینه سازی و پس از آن اجرا و نتایج که شامل مقایسه چگالی شار بیشینه است محاسبه و استخراج گردید. نتایج پژوهش نشان داد که طرح جعبه‌دنده با آهنرباهای مستطیلی دارای چگالی شار مناسب و ریپل کم می‌باشد. از سوی دیگر پس از بهینه سازی مقدار چگالی شار در جعبه‌دنده افزایش بسیار زیادی داشته که اهمیت بهینه سازی و مطالعه بر روی شاخص ها و متغیرهای مختلف هندسی در جعبه‌دنده را نشان می‌دهد.