1403/01/27
علی جباری

علی جباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2543-8423
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56324004100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه عددی، تحلیلی و تجربی پدیده مغناطیس زدایی در ماشین مغناطیس دایم راه انداز با خط
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سنکرون آهنربا دایم خط راه انداز، مغناطیس زدایی، موتور القایی، مغناطیس دایم
سال 1401
پژوهشگران محسن سلطانی(دانشجو)، علی جباری(استاد راهنما)

چکیده

امروزه موتورهای الکتریکی، نقش مهمی در تأمین انرژی های تولید شده در جهان را ایفا می کنند. به همین دلیل بهبود پارامترهای موتور الکتریکی به منظور بهبود عملکرد موتور از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از راه های بهبود عملکرد موتورهای الکتریکی استفاده از مغناطیس دائم در ساختار موتورهای القایی می باشد. این نوع موتورها به عنوان موتورهای لاین استارت شناخته می شوند. استفاده از مغناطیس دائم باعث حذف تلفات اهمی و به دنبال آن افزایش راندمان می شود. باتوجه به این که مغناطیس دائم مهم ترین نقش را در این موتورها دارد، کوچک ترین تغییری در خواص مغناطیسی آهنربای استفاده شده، باعث بروز اختلال در عملکرد ماشین خواهد شد. یکی از پدیده های مهمی که خواص آهنربای هسته را تغییر می دهد، پدیده مغناطیس زدایی هست. با وجود این که این پدیده اثرات بسیار مخربی بر عملکرد موتور دارد، اما همچنان طراحی موتورهای الکتریکی بدون درنظرگرفتن این مسئله انجام می شود. در این پایان نامه یک موتور لاین استارت طراحی شده است. این موتور تحت شرایط مغناطیس زدایی شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهند عملکرد و راندمان موتور در حالت مغناطیس زدایی کاهش قابل توجهی دارد. همچنین جریان در موتورهای مغناطیس زدایی شده افزایش یافته، باعث کاهش بیشتر خواص مغناطیسی آهنربا می شود. این اثر به صورت پیش رونده بارها تکرار شده تا زمانی که خاصیت مغناطیس دائم استفاده شده از بین برود. در نهایت یک مدل تحلیلی برای بررسی و طراحی موتورهای الکتریکی، با درنظرگرفتن اثرات مغناطیس زدایی ارائه شد. نتایج نشان داد استفاده از مدل تحلیلی طراحی موتور با درنظرگرفتن اثرات مغناطیس زدایی می تواند جایگزین مناسبی برای استفاده از روش های مرسوم در طراحی موتورهای الکتریکی باشد.