1403/01/28
علی جباری

علی جباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2543-8423
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56324004100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تجربی جوشکاری اصطکاکی افزودنی جهت ترمیم عیوب سطحی قطعات مسی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جوشکاری اصطکاکی،ترمیم،مطالعه تجربی،ورق جنس مس،پودر فلز مس
سال 1401
پژوهشگران احسان سوری(استاد راهنما)، علی جباری(استاد راهنما)، شایان دهقان(استاد مشاور)

چکیده

در صنایع امروزی قطعات و اجزای ماشین آلات به دلیل کار مداوم دچار فرسودگی می گردند و برای جلوگیری از توقف تولید می باستی قطعات فرسوده تعویض گردند وتجهیزات آماده بکار شوند. در شرایط کنونی با توجه به هزینه بالای ساخت قطعات، نیاز به ارائه روش مناسب جهت ترمیم این قطعات است. این قطعات اگر با روش مناسب ترمیم گردند قابلیت استفاده مجدد را خواهند داشت.لذا در این تحقیق سعی بر ترمیم قطعات مسی است که کاربرد وسیعی در صنعت،لوازم خانگی،لوازم الکتریکی و... دارد.یکی از کاربردهای قطعات مسی در صنعت تولید فولاد می باشد که جهت ساخت قوطی های هدایت کننده مذاب می باشد و این قوطی های مسی بعد از مدتی که در فرایند تولید فولاد استفاده می شوند در سطح آنها خوردگی و خراش ایجاد می شود و با توجه به اینکه این قطعات از نظر ابعادی بزرگ هستند و هزینه مواد اولیه مس بالاست،نسبت به ترمیم این قطعات پرداخته می شود.جهت ترمیم این قطعات استفاده از روشهای ذوبی بسیار چالش برانگیز است و باعث عیوبی مثل ترک گرم ،تنشهای حرارتی و تنشهای پسماند در قطعه می شود و به منظور جلوگیری از ایجاد این عیوب از روش اصطکاکی استفاده می گردد. در این تحقیق به منظور انجام ترمیم قطعات مسی با استفاده از فرایند اصطکاکی به سه روش اقدام گردیده است و بعد از انجام جوشکاری نسبت به بررسی جوش از نظر سختی و استحکام و خواص متالوگرافی و ساختار کریستالی پرداخته شده است. روش اول:استفاده از یک ابزار دوار مسی همجنس با قطعه پایه جهت ایجاد اصطکاک و پر نمودن فضای خالی عیوب سطحی ایجاد شده در قطعه. روش دوم:استفاده از یک ورق نازک مسی با ضخامت1میلیمتر جهت پر نمودن فضای خالی عیوب. در این روش ابزار دوار غیر مصرفی است. روش سوم: استفاده از پودر مس جهت پر نمودن محل عیوب و ابزار دوار غیر مصرفی می باشد و پودر مس از مرکز ابزار به محل جوش افزوده می گردید.جهت بررسی جوش از نظر خواص مکانیکی و متالورژیکی آزمایش های زیر انجام پذیرفت.1-سختی سنجی.2-تست کششی.3-متالوگرافی(بررسی دانه بندی های جوش و ناحیه اطراف جوش).4 تهیه تصاویر SEM و آنالیز عنصریEDAX.5 بررسی چسبندگی جوش و عدم وجود فضای خالی در جوش. 6-کیفیت سطح بعد از جوشکاری و ترمیم .7-انجام آزمایش XRD به منظور بررسی ساختار کریستالی و تغییرات فازی که در جوش ایجاد گردیده است ،مورد بررسی قرار گرفت و نتایج ارائه گردید.نتایج بدست آم