1403/01/27
علی جباری

علی جباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2543-8423
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56324004100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارایه یک مدل دقیق برای تعیین عملکرد موتورهای DC بدون جاروبک روتور داخلی با درنظرگرفتن تاثیر دندانه ها، جریان و جهت مغناطیس شوندگی آهنربا
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
موتور DC بدون جاروبک، مدل تحلیلی، میدان مغناطیسی، گشتاور الکترومغناطیسی، نمونه سازی تجربی، روش تحلیل اجزای محدود
سال 1396
پژوهشگران علی جباری

چکیده

در این مقاله به ارایه یک مدل تحلیلی دقیق برای محاسبه میدان مغناطیسی و گشتاور الکترومغناطیسی در موتور آهنربای دایم بدون جاروبک روتور داخلی پرداخته میشود. مدل توسعه یافته مبتنی بر حل معادلات پواسون و لاپلاس با روش جداسازی متغیرها و استفاده از توابع هایپرپولیک برای ساده سازی معادلات می باشد. نتایج حاصل از مدل سازی، با نتایج تحلیل اجزای محدود و نمونه سازی تجربی مقایسه و دقت آن به خوبی تایید شده است.