1403/01/28
علی جباری

علی جباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2543-8423
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56324004100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و پیاده سازی سیستم تنظیم حلقه باز زاویه پره ماکت یک توربین بادی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تنظیم زاویه پره، توربین بادی، بهبود بازده، انرژی تجدیدپذیر
سال 1394
پژوهشگران ناصر فهیمی راد(دانشجو)، احسان سوری(استاد راهنما)، علی جباری(استاد راهنما)

چکیده

امروزه با توجه به گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی باد، دستیابی به بیشینه بازده در توربین های بادی از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. روش های مختلفی برای بهبود عملکرد توربین های بادی پیشنهاد شده است. در این میان کنترل زاویه پره نسبت به هاب تأثیر قابل ملاحظه ای در بهبود بازده در سرعت های باد کمتر از سرعت نامی و نیز کنترل سرعت توربین در سرعت های باد بیش از سرعت نامی دارد. در این پایان نامه، به طراحی و پیاده سازی سیستم تنظیم حلقه باز زاویه پره های نمونه ماکت توربین بادی پرداخته می شود. اطلاعات سرعت و جهت باد به ترتیب با کمک یک بادسنج و یک بادنما دریافت می شوند و سپس با توجه به سرعت میل محور توربین، برای دستیابی به سرعت متانسب با نمودار توان-سرعت باد، زاویه پره توربین بادی تنظیم می شود. در طرح پیشنهادی از سه موتور پله ای برای تنظیم پره ها استفاده می شود.