1403/01/26
علی جباری

علی جباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2543-8423
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56324004100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی مکانیکی، ساخت و آزمون پره توربین بادی بهینه شده با استفاده از نرم افزارهای تحلیل المان محدود
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
توربین بادی، پره توربین، لایه چینی، المان محدود، فایبرگلاس
سال 1394
پژوهشگران مهدی رصاف چی(دانشجو)، احسان سوری(استاد راهنما)، علی جباری(استاد مشاور)

چکیده

با استفاده از توربین های بادی می توان انرژی باد را که یکی از انواع اصلی انرژی های تجدیدپذیر است به انرژی الکتریکی تبدیل کرد. در این پایان نامه مراحل طراحی، تحلیل المان محدود و ساخت پره توربین بادی سی کیلووات انجام شده است. در ابتدا به منظور اطمینان از استفاده از نرم افزارهای المان محدود برای طراحی پره های کامپوزیتی، یک نمونه پره دو متری به عنوان مدل ساخته شد و کار تحلیل المان محدود روی آن انجام گردید. با دقت خوبی که از نتایج ساخت و تحلیل این پره بدست آمد، کار طراحی و تحلیل پره هفت متری مربوط به یک توربین سی کیلووات انجام شد. از نتایج آزمون های مکانیکی استاندارد خمش، کشش و ضربه نیز برای تعیین خواص ماده کامپوزیتی، بهره گرفته شد. در نهایت با استناد به طراحی ، تحلیل و آزمون های انجام شده، کار ساخت پره توربین به طور کامل انجام شد.