1403/01/26
علی جباری

علی جباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2543-8423
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56324004100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی مکانیکی، ساخت و آزمون پره توربین بهینه شده به روش تحلیلی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
توربین بادی، الگوریتم ژنتیک میکرو، بهینه سازی، لایه چینی، طراحی آزمایش
سال 1394
پژوهشگران سید سجاد کیانی(دانشجو)، احسان سوری(استاد راهنما)، علی جباری(استاد مشاور)

چکیده

طراحی پره توربین بادی یکی از مهمترین و اصلی ترین بخش های توربین بادی به شمار می رود که با توجه به شرایط بسیار متغیر بهره برداری و اعمال بارهای شدید بر آن، انتخاب جنس و طراحی سازه ای آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لایه چینی صفحات کامپوزیتی مورد استفاده در پره توربین بادی به منظور دست یابی به پره ای با کمترین جرم و بیشترین استحکام، مهمترین مسئله در ساخت پره به شمار می رود. در این پژوهش طراحی مکانیکی یک پره توربین بادی 30 کیلووات به صورت تحلیلی انجام شده است به طوری که به هدف بهترین لایه چینی از لحاظ تحمل بارهای مکانیکی و نیز جرم کمتر دست یافت. برای رسیدن به این اهداف، از طراحی آزمایش فاکتوریل کامل و الگوریتم بهینه سازی چند متغیری ژنتیک میکرو استفاده شده است. دو تابع هدف استحکام و جرم برای بهینه سازی تعریف شده است. برای محاسبه استحکام لایه ها، از محاسبات بارگذاری مکانیکی برای محاسبه جرم، از محاسبات مربوط به تحلیل میکرومکانیکی مواد مرکب استفاده شده است. با انجام تغییرات لایه چینی در سازه پوسته پره و تحلیل مسئله، روند تغییرات پارامترهای مورد نظر برای بهینه سازی بررسی گردیده است. نتیجه نهایی کار، چیدمان لایه چینی صفحات کامپوزیتی شیشه/اپوکسی در پوسته پره به همراه مشخصات پیش بینی شده برای جرم و استحکام می باشد.