1403/01/28
علی جباری

علی جباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2543-8423
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56324004100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت ژنراتور بدون جاروبک شار محوری هسته هوایی برای کاربری در توربین بادی بدون پیربکس
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ژنراتور آهنربای دایم شار محوری، ساختار هسته هوایی، توربین بادی بدون گیربکس، طراحی و ساخت.
سال 1394
پژوهشگران علی جباری ، علی اصغر قدیمی

چکیده

در این پژوهش، به طراحی و ساخت یک نمونه ژنراتور آهنربای دایم بدون جاروبک شار محوری هسته هوایی برای کاربری در یک توربین بادی بدون گیربکس با توان 30 کیلووات پرداخته می شود. ابتدا با استفاده از معادلات حاکم ابعاد و مشخصات عملکرد ژنراتور استخراج میشود و سپس بر اساس طراحی مکانیکی انجام شده، نمونه ژنراتور ساخته می شود. مراحل مختلف ارزیابی عملکرد ژنراتور بر حسب سرعت های مختلف در شرایط بی باری و بارگذاری کامل انجام می شود.