1403/01/28
علی جباری

علی جباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2543-8423
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56324004100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی طراحی و ساخت نمونه موتور آهنربای دایم بدون جاروبک برای کاربردهای سرعت بالا
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
موتور الکتریکی، آهنربای دایم بدون جاروبک، کاربری سرعت بالا
سال 1392
پژوهشگران علی جباری

چکیده

موتورهای الکتریکی آهنربای دایم داخلی بدون جاروبک به دلیل نسبت گشتاور به وزن بالا، قابلیت اطمینان بالا، بازده بالا و ساختار ویژه ای که دارند برای کاربردهای صنعتی سرعت بالا مناسب هستند. با این حال، وجود پدیده های ناخواسته ای نظیر مولفه های گشتاور ضربانی شامل گشتاور دندانه ای و ریپل گشتاور در این موتورها که منجر به نویز و ارتعاش می شود، از چالش های اساسی فراروی توسعه کاربرد آنها در سرعت های بالا به شمار می رود. شکل قطب آهنی روتور نقش تعیین کننده ای در دستیابی به مشخصات مورد نظر در موتورهای الکتریکی آهنربای دایم بدون جاروبک دارد. پیش از این تلاش های بسیاری در زمینه بهینه سازی شکل روتور و استاتور با اهداف مختلف نظیر کاهش گشتاور دندانه ای، کاهش ریپل گشتاور و کاهش گشتاور ضربانی موتور توسط پژوهشگران انجام شده و روش های متنوعی برای بهینه سازی عملکرد موتور تدوین شده است. در این پژوهش به طراحی و ساخت یک نمونه آزمایشی موتور 200 وات DC بدون جاروبک درایو مستقیم با سرعت rpm7000 برای استفاده در پیشران زیردریایی پرداخته می شود. چالش اساسی در طراحی موتورهای سرعت بالا BLDC وجود گشتاور ضربانی ناشی از پدیده های گشتاور دندانه ای و ریپل گشتاور است که منجر به نویز و ارتعاش می شود. به منظور کاهش گشتاور ضربانی، تاثیر تکنیک های مورب کردن شیار استاتور بررسی می شود. طراحی به کمک روش تحلیل اجزاء محدود و نرم افزار Polyphase Brushless DC Motor انجام می شود. به منظور ارزیابی نتایج تئوری، یک نمونه موتور ساخته می شود و به کمک یک دینامومتر عملکرد موتور ارزیابی می شود.