1403/02/04
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
سخنرانی کلیدی در کارگاه انتقال تجارب ارتباط با جامعه و صنعت
نوع پژوهش
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی
کلیدواژه‌ها
سخنرانی کلیدی
سال 1401
پژوهشگران علی اصغر قدیمی

چکیده

سخنرانی کلیدی در کارگاه انتقال تجارب ارتباط با جامعه و صنعت که در دانشگاه ملایر برگزار گردید.