1403/01/27
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی معماری ریزشبکه های چند گانه با در نظر گرفتن هزینه و پارامترهای مختلف بهره برداری
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
طراحی، ریزشبکه های چندگانه، منابع تولید توزیع شده، کفایت عرضه، هزینه
سال 1399
پژوهشگران مریم عاجلو(دانشجو)، علی اصغر قدیمی(استاد راهنما)، محمد رضا میوه(استاد مشاور)

چکیده

با توجه به افزایش قطعی برق در سال های اخیر و همچنین نگرانی های زیست محیطی در مورد سوخت های فسیلی، علاقه به انرژی های تجدیدپذیر همچون انرژی باد و انرژی خورشیدی افزایش یافته است و از آن جایی که یکپارچه سازی منابع تولید پراکنده توسط ریزشبکه میسر می شود، مفهوم ریزشبکه گسترش یافته و منجر به توسعه مفهوم جدیدی به نام ریزشبکه های چندگانه شده است. دسته بندی شبکه های توزیع به مجموعه ای از ریزشبکه ها یا ریزشبکه های چندگانه، مزایای زیادی برای مصرف کنندگان برق و تولیدکنندگان توزیع شده می تواند داشته باشد. نیاز به کاهش تلفات در تولید برق، توسعه فناوری های اخیر در حوزه تولید ریزشبکه و تجدید ساختار صنعت برق، فاکتورهای اصلی افزایش رشد استفاده از تولید ریزشبکه هستند. بر این اساس معماری های احتمالی ریزشبکه های چندگانه برای تشکیل شبکه ای از ریزشبکه ها بررسی می شود. معماری های ممکن برای ریزشبکه های چندگانه از نظر طرح، فناوری خط و فناوری اتصال (رابط) می تواند متفاوت باشد. عواملی چون هزینه، کفایت عرضه، مقیاس پذیری، حفاظت، قابلیت اطمینان، پایداری، ارتباطات و مدل های تجاری بر معماری ریزشبکه مؤثرند. در این پژوهش تأثیر فاکتور کفایت عرضه بر معماری ریزشبکه بررسی شده و فاکتور هزینه نیز از دیدگاه هر ریزشبکه و در جهت ماکسیمم شدن سود آن اضافه شده است. شبیه سازی بر روی یک شبکه‎ی توزیع 69 باسه انجام شده است و مقایسه با کارهای انجام شده نشان از کارایی طرح پیشنهادی دارد.