1403/02/05
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
پیکربندی بهینه دینامیکی شبکه فشار متوسط شهرستان اراک در بستر GIS و DigSilebnt
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
پیکربندی بهینه دینامیکی، رضایت مشترکین، تلفات توان، قابلیت اطمینان، شبکه توزیع
سال 1399
پژوهشگران علی اصغر قدیمی ، محمد رضا میوه ، صالح سعیدی ، محمد مهدی نجفی زاده ، سعید باقری

چکیده

پیکربندی بهینه شبکه های توزیع با تغییرات ساختار شبکه های توزیع و باز وبست کلیدها و اتصال نقاط مانور به منظور بهبود شاخص های شبکه توزیع مانند کاهش تلفات، تعادل ولتاژ، افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده به دست می آید. با افزایش حضور منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع، تولید متغیر منابع تولید تجدید پذیر، تغییرات دینامیکی بار، مسائل توسعه شهری، اضافه شدن بارهای نقطه ای، ایجاد شرایط بحرانی در شبکه توزیع، تعویض بخشی از تجهیزات مانند سیم ها، تعمیرات دوره ای شبکه و احداث پست جدید در شبکه توزیع ساختار شبکه های توزیع نیازمند انعطاف پذیری بیشتری می باشند تا بتوانند به این تغییرات پاسخ بدهند. تاکنون روش های مختلفی برای پیکربندی بهینه شبکه های توزیع پیشنهاد شده است. با این وجود، اکثر روش ها از پیکربندی استاتیکی با ثابت در نظر گرفتن تقاضای بار در طول پیکربندی استفاده کرده اند. در حالی که در واقعیت تقاضای بار و خروجی منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع به طور پیوسته در حال تغییر می باشند. در برخی از شرایط تغییرات پیوسته بار و خروجی منابع تولید پراکنده سبب خارج شدن پارامترهای شبکه از محدوده استاندارد خود می شوند، از این رو نیاز به پیکربندی بهینه دینامیکی شبکه از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. پیکربندی دینامیکی شبکه تغییرات ساختار توپولوژیکی شبکه توزیع توسط بهره بردار توزیع با تغییرات وضعیت کلیدها به طور اتوماتیک یا دستی می باشد. از این رو، هدف این پروژه پیکربندی بهینه دینامیکی شبکه فشار متوسط شهرستان اراک در بستر GIS و DIgSILENT می باشد. هدف این پروژه طراحی یک ماژول نرم افزاری در بستر GIS جهت تعیین پیکربندی بهینه شبکه در زمان های دلخواه بهره برداران (پس از تغییرات درشبکه، حوادث، فصلی، ساعتی...) به منظور اهدافی نظیر بهبود تلفات، ولتاژ، قابلیت اطمینان می باشد. به منظور رسیدن به هدف ذکر شده در ابتدا اطلاعات موجود در GIS توسط یک تولباکس جدید استخراج شده است. سپس به کمک طراحی یک ماژول جدید، اطلاعات استخراج شده به نرم افزار DIgSILENT معرفی شده است. در گام بعدی، به کمک ماژول طراحی شده جدید، پیکربندی بهینه دینامیکی شبکه فشار متوسط شهرستان اراک انجام شده است. در نهایت، کلیدهای تعیین شده جهت انجام بازارآیی توسط یک ماژول دیگر در GIS قابل مشاهده شد. محصول نهایی این پروژه شامل یک نرم افزار پی