1403/01/27
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت ژنراتور مغناطیس دایم بدون جاروبک برای کاربری در توربین بادی بدون گیربکس با توان 3 کیلووات
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
توربین بادی کوچک، ژنراتور آهنربای دایم بدون جاروبک، طرح بدون گیربکس
سال 1395
پژوهشگران علی جباری ، احسان سوری ، علی اصغر قدیمی

چکیده

در این مقاله به طراحی و ساخت یک نمونه ژنراتور آهنربای دایم بدون جاروبک سرعت پایین برای کاربری در توربین بادی بدون گیربکس پرداخته شده است. چالش اساسی در طراحی ژنراتورهای آهنربای دایم بدون جاروبک، پدیده گشتاور ضربانی ناشی از مولفه های گشتاور دندانه ای و ریپل گشتاور الکترومغناطیس می باشد. برای کاهش پدیده گشتاور ضربانی، ابتدا ترکیب مناسب تعداد قطب و شیار تعیین شده است. مشخصات عملکرد ژنراتور با استفاده از روابط حاکم و تحلیل اجزای محدود تعیین شده و پس از ساخت نمونه ژنراتور با انجام آزمایش مورد مطالعه و اعتبارسنجی قرار گرفته است. مقایسه نتایج نشان می دهد که طرح مذکور از عملکرد مناسبی جهت استفاده در توربین بادی بدون گیربکس برخوردار است.