1403/01/27
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد یک ساله نیروگاه فتوولتاییک یک مگاواتی اراک
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
نیروگاه فتوولتاییک، ارزیابی فنی، نیروگاه یک مگاوات اراک، انرژی تجدید پذیر
سال 1396
پژوهشگران علی اصغر قدیمی

چکیده

در این پروژه هدف تجزیه و تحلیل عملکرد نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی اراک بر اساس استاندارد IEC-61724 با استفاده از داده های ثبت شده در فاصله زمانی یکسال گذشته می باشد. عملکرد فنی و اقتصادی نیروگاه با توجه به تغییرات فصلی تابش، زاویه نصب، نوع اینورترها، دوره های شستشو، اشکالات پیش آمده در شبکه با استفاده از اطلاعات ثبت شده پانزده دقیقه ای انجام خواهد شد و با نیروگاه های مشابه مقایسه خواهد شد. هدف از آنالیز داده ها فراهم آوردن خلاصه عملکرد مناسب برای مقایسه کردن اندازه نیروگاههای مختلف P.V، کار کردن در آب و هوای مختلف و فراهم کردن انرژی جهت مصارف مختلف است. سیستم های P.V با اشکال مختلف و در جایگاه های مختلف را میتوان با ارزیابی کردن شاخص های عملکرد نرمالیزه شده شان مانند بازد ها، افتها، کارآیی ها و ... با یکدیگر مقایسه کرد. کارایی سیستم با توجه به مساحت آرایه نرمالزه میشوند. پس از انجام این پروژه انرژی جذب شده، تلفات سیستم و کارایی تجهیزات در بازه کاری سنجیده خواهد شد. این شاخصهای کارکرد امکان مقایسه بین نیروگاهها با انواع مختلف تجهیزات از جمله پنل و اینورتر و شبکه و همچنین شرایط آب و هوایی را فراهم خواهد نمود. اطلاعات فنی بدست آمده بر اساس اندازه گیریهای واقعی میتواند برای طراحان، تامین کنندگان تجهیزات، سازندگان، محققین، شبکه های برق و استفاده کنندگان نهایی مفید باشد. خروجی این پروژه میتواند بعنوان یک دستورالعمل جامع جهت ارزیابی نیروگاههای خورشیدی در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد. همچنین اطلاعات بدست آمده از نیروگاه یک مگاواتی اراک میتواند بعنوان یک نمونه واقعی برای مناطق با آب و هوای شبیه اراک و تجهیزات موجود در آن در کشور مورد استفاده قرار گیرد.