1403/01/27
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
کنترل مد لغزشی مبدل هیبرید Cuk-Sepic جهت دنبال کردن MPPپانل های خورشیدی مورد استفاده در فیلتر اکتیو
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سیستم خورشیدی، فیلتر اکتیو
سال 1393
پژوهشگران علی اصغر قدیمی(استاد راهنما)، محسن جعفری دستنایی(دانشجو)، مهدی قاسمی(استاد مشاور)

چکیده

با افزایش نگرانی در مورد مسئله افزایش گرمای جهانی و کاهش منابع سوخت فسیلی عده ی زیادی به جستجو در مورد انرژی های قابل بازگشت پرداخته اند تا ضمن تولیدات آینده از زمین نیز حفاظت شود . علاوه بر این توان ترکیبی ، باد و انرژی فتوولتائیک بیشترین پتانسیل را برای پاسخگویی به تقاضای انرژی ما دارا هستند . انرژی باد به تنهایی قادر به تامین مقدار زیادی از توان است اما وجود یا عدم وجود آن به شدت غیر قابل پیش بینی است به نحوی که ممکن است برای یک لحظه باد بوزد و لحظه ای دیگر متوقف شود . به طور مشابه انرژی خورشیدی در طول روز وجود دارد اما سطح تابش خورشیدی ناشی از چگالی خورشید متغیر است و سایه های غیر قابل پیش بینی بر اثر وجود ابرها ، پرندگان ، درختان و... ایجاد می شود . از طرفی کشورایران در بین مدارهای 25 تا 40 درجه عرض شمالی قرار گرفته است و در منطقه ای واقع شده که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی دربین نقاط جهان در بالاترین رده هاقرار دارد. میزان تابش خورشیدی درایران بین 1800 تا 2200 کیلووات ساعت بر متر مربع درسال تخمین زده شده است که البته بالاتراز میزان متوسط جهانی است.درایران به طور متوسط سالیانه بیش از280 روزآفتابی گزارش شده است که بسیار قابل توجه است. به همین دلیل استفاده از انرژی های ترکیبی بسیار با اهمیت میباشد که در این پایان نامه به ان پرداخته شده است که با استفاده از کانورتر های ترکیبی ما بتوانیم به طور همزمان حداکثر انرژی را از منابع تولید انرژی جذب کنیم.روش های زیادی برای جذب حداکثر توان ارایه شده است که از جنبه های مختلفی میتوان انها را با هم مقایسه کرد یکی از بهترین سنجش ها مقایسه مجموع انرژی جذب شده از منبع تولید انرژی در طی نوسانات میباشد که همانگونه که در پایان نامه ارایه شده است استفاده از روش کنترل مد لغزشی کارایی بهتری را نسبت به بقیه روش ها از این نظر دارد.با توجه به قابلیت نصب پانل های خورشیدی در مناطق مسکونی کانورتر ترکیبی با خروجی چندگانه در پایان نامه ارایه شده است بدین صورت که مقداری از انرژی جذب شده به صورت محلی مصرف شود و مازاد ان از طریق فیلتر اکتیو به شبکه تزریق گردد وفیلتر همچنین هارمونیک هایی که توسط تجهیزات غیرخطی تولید میشوند را جبران کند و از ورود هارمونیک به منابع اصلی تولید انرژی جلوگیری کند .