1403/02/05
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
هزینه گذاری و تعیین رزرو مورد نیاز بازارهای برق رقابتی با در نظرگرفتن مدل عدم قطعیت انرژی باد و بار مصرفی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بازار برق، انرژی باد
سال 1393
پژوهشگران وحید حیدری(دانشجو)، علی اصغر قدیمی(استاد راهنما)، هدایت صبوری(استاد مشاور)

چکیده

امروزه مزایای به کارگیری منابع تجدیدپذیر جهت تامین توان در سیستم های قدرت بر کسی پوشیده نیست. در این میان انرژی باد به نسبت سهم بیشتری را در سبد تجدیدپذیر به خود اختصاص داده است. اما طبیعت متغیر و غیرقابل پیش بینی انرژی باد منجر شده که اپراتور سیستم در بهره برداری و اتصال آن به شبکه دچار مشکل شود. به منظور تطبیق طبیعت غیر قابل پیش بینی باد، تولید کنندگان و مصرف کنندگان بایستی میزان تولید و مصرف خود را در زمان واقعی اصلاح کنند. در بازارهای برق رقابتی این ذخیره ها هستند که خدمات مربوط به تنظیمات مورد نیاز شبکه را ارائه می دهند. روش رایج جهت تامین خدمات جانبی مربوط به ذخیره ها در بازار برق، اجرای بازار انرژی و ذخیره به صورت هم-زمان می باشد. هدف از این پروژه، ارائه مدل سازی صحیحی از عدم قطعیت پیش بینی انرژی باد به منظور تعیین ذخیره پاسخ گو در بازار هم زمان انرژی و ذخیره می باشد. به این منظور، با مدل سازی عدم قطعیت انرژی باد توسط تابع توزیع احتمال خطا از مقدار پیش بینی شده و همچنین تابع توزیع احتمال سرعت وزش باد در برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای، ذخیره پاسخ گو به این عدم قطعیت محاسبه خواهد شد. مدل اصلی بازار هم زمان به صورت برنامه ریزی خطی ترکیبی عدد صحیح می باشد که به صورت برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای اصلاح گشته است. مدل پیشنهادی بر روی یک شبکه نمونه در محیط برنامه نویسی GAMS پیاده شده و نتایج برای سناریو های مختلف تحلیل و بررسی گشته است.