1403/01/27
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و تعریف اولویتهای تحقیقاتی صنعت برق باختر برای پنج سال و شناسایی پژوهشگران و امکانات پژوهشی موجود در منطقه
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
اولویتهای تحقیقاتی، صنعت برق باختر
سال 1389
پژوهشگران علی اصغر قدیمی ، بهمن میرزاخانی

چکیده

امروزه دیگر سهم زسادی برای صعی و خطا در سیستمهای مدیریتی وجود ندارد. خسارت به وجود آمده از سعی و خطاها ممکن است آنقدر زیاد باشند که دیگر قابل جبران نبوده و توان رقابت کردن در برابر مجموعه های رقیب را کم کنند. پس لازمه بقا در چنین شرایطی، تدوین یک استراتژی کانل و هدفمند می باشد. در یک نگاه مدیریتی مناسب به سیستم، استفاده درست و منطقی از تمام امکانات، ابزارها، نرم افزارها، نیروهای کاری، محققان و دارایی های معنوی و مالی، در کسب توانی یک مجموعه برای رسیدن به اهداف خود بسیار مهم و ضروری است. در این راستا، تحقیقات بازوی توانمندی است که می تواند تحولات را در هر سازمانی به روز نموده و در جهت حل مشکلات موجود موثر باشد.